top of page

Missa inga inlägg! Prenumerera helt kostnadsfritt på vår blogg och få:


1. Nyheter och erbjudanden
2. 50% rabatt på en valfri vara i webbshopen (gäller ej på skor)

3. Ta del av intressanta debatter kring aktuella ämnen i dansvärlden


Välkommen att starta din prenumeration! Det tar bara några sekunder!

Ingen bindningstid, säg upp när du vill

Prenumerera på bloggen!

0 kr

Toppen på isberget... Det finns så mycket mer under ytan

Själva eventet Foxveckan är egentligen bara den synliga toppen på isberget som utgör vårt arbete med dansen. Vi skapar ett dansevent, men det handlar om så mycket mer...Som du säkert redan vet så visar forskning att pardans kan stärka hälsa på en rad sätt.


Men det gäller inte all dans. Tyvärr så är det många dansare som har erfarenhet av att hälsan snarare försämrats genom dans.Sämre hälsa på grund av dans


Tyvärr så är det många dansare som upplevt en försämrad hälsa på grund av dansen.


En del dansare har skadat sig rent fysiskt i dans genom exempelvis krockar, nedläggningar och fasthållningar. I kurser där man lär ut mycket avancerad teknik såsom lyft, och inte visar ett lättare alternativ, finns det en stor risk att deltagare som egentligen inte känner sig redo ändå provar och skadar sig.


Vi vet också att många dansare har mått psykiskt dåligt av dans. Det kan exempelvi handla om att inte känna sig välkommen, att ha blivit utsatt för olika former av trakasserier, eller att ha blivit kritiserad av ledare eller danspartner.


Att vara dansarrangör är således ett stort ansvar. Det handlar inte bara om att erbjuda möjligheter till dans. Utan det handlar om att vi har ett ansvar gentemot våra deltagare.


Dans som verktyg för bättre folkhälsa


När vi skapar dansevent är hälsa alltid i fokus när vi planerar och genomför eventen.

Vi ser dansen som ett verktyg som vi kan använda för att arbeta med att förbättra folkhälsa, såväl fysisk som psykisk.


Vi tar utgångspunkt i mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Vi förhåller oss också till Agenda 2030. Agenda 2030 innefattar en rad globala mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.


Vi arbetar särskilt med följande mål inom Agenda 2030:


Att främja utbildning och kultur för ett starkare närsamhälle

  • Genom dans främjar vi kulturlivet i samverkan med lokala aktörer. Våra event gynnar också lokalsamhället genom att stötta besöksnäringen och skapa kontakt mellan människor från olika platser.


Att verka för god hälsa i samhället

  • Forskning visar att dans stärker såväl psykisk som fysisk hälsa på en rad sätt. Vi anser att det är särskilt viktigt att skapa ett positivt och inkluderande sammanhang för att värna den psykiska hälsan.


Att värna mänskliga rättigheter

  • Mänskliga rättigheter innebär en rad aspekter. Vi arbetar särskilt med aspekter kring rätt till social trygghet, rätt till hälsa och välbefinnande, samt rätt till skydd mot diskriminering, Vi har alltid tydliga regler och förhållningssätt för såväl deltagare som för värdar och ledare.


Att verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald

  • Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna i dansen, oavsett könstillhörighet eller bakgrund. Vi uppmuntrar till att alla ska känna sig trygga i att dansa olika roller och få ta plats på dansgolvet. Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier, såväl fysiska som psykiska.


Att medvetandegöra kunder och konsumenter

  • Genom vårt starka värdegrundsarbete vill vi öppna upp för samtal och kunskapsutveckling inom en rad olika områden inom dansvärlden.


Toppen på isberget


Så när du deltar på något av våra event vill vi att du ska kunna känna dig trygg med vetskapen om att det finns så mycket mer under ytan i vårt arbete. Och att vi alltid arbetar för din hälsa och ditt välmående.
Vad tycker du? Kommentera gärna!


Varma hälsningar

Erika
Kika gärna på dessa roliga event!Snygga Tshirt med valfritt tryck! Klicka på knappen för att läsa mer.Biljett till kvällsdans på Svenska Foxveckan! Klicka på knappen för att läsa mer.Dansa Burlesque hemma med Erika! Klicka på knappen för att läsa mer.


Vad är Agenda 2030?


Agenda 2030 är ett globalt initiativ som antogs av världens länder vid FN:s generalförsamling år 2015. Den formella titeln är "Agenda 2030 för hållbar utveckling." Det är ett ramverk med 17 globala mål, även kända som de hållbara utvecklingsmålen (SDG:er), som syftar till att adressera och lösa olika utmaningar som världen står inför. Dessa mål sträcker sig från att avskaffa extrem fattigdom och hunger till att främja jämställdhet, hållbar energi, och skydda miljön.


Målen inkluderar även att upprätthålla fred och rättvisa samt att stärka globalt partnerskap för att uppnå dessa mål. Agenda 2030 fungerar som en gemensam plattform där länder, organisationer och samhällen kan samarbeta för att skapa en hållbar och rättvis värld.

37 visningar

Comments


bottom of page